söndag 1 april 2018

239. Segt (77/365)

Flera år har jag fotograferat de första blåsipporna den 7:e mars. Förra året, då kom de riktigt sent -inte förrän den 15:e mars. Nu är det den 1:a april... ... ...

1 kommentar: